Einfache chinesische Verben mit Bildern

Verben bilden das Herz einer jeden Sprache. 68 beliebig herausgegriffene Verben aus dem Basiswortschatz habe ich an dieser Stelle für den Freund der chinesischen Sprache aufbereitet. Viel Erfolg damit!
du2 shu1


kan4 bao4

xie3

xie3 xin4

ting1 yin1 yue4

chang4 ge1

tan2 ji2 ta1

tan2 gang1 qin2

kan4 dian4 shi4

you2 yong3

qian2 shui3

hua2 xue3

deng1

pao3 bu4

san4 bu4

guang4

mai3

xuan3 ze2

gei3...kan4

mai4

da3 dian4 hua4

jiao4 han3

da3 zhao1 hu

yue1 hui4

jie4 shao4

jian4 mian4

wang4

jie2 hun1

kao3 lv4

liao2 jie3

ji4 zhu4

xiao4

wei1 xiao4

ku1

sheng1 bing4

tou2 teng2

du4 zi teng2

shang1

ke2 sou

chou1 yan1

he1

zuo4 fan4

chi1 fan4

zeng1 jia1

xiu1 li3

you2 qi

da3 sao3

xi3 wan3

xi3 yi1

xi3 shou3

la1

tui1

shui4 jiao4

xing3

qi3 chuang2

zhan4

zuo4 xia4

zhan4 qi3 lai2

die1 dao3

mi2 lu4

deng3

shang4 che1

hui2 jia1

bang1 zhu4

lai2

qu4

da3 jia4

diu1